حضرت آدم (ع):

ای خداوند فال اندیشه مکن که مبارک است و همه کس تو را دوست می دارند.

بسیار غم و محنت کشیده ای ولی نزدیک است که شاد و خرم شوی و ستاره تو بلند است و به دولت خواهی رسید.

بیش از این ترکش بدگویان به تو رسیده و خواستند تو را صدمه بزنند اما خدا تو را نگاه داشت.

اگر غایب داری باز آید و به زودی به سلامت برسد و حاجتی که داری روا خواهد شد.

امسال بر تو مبارک است؛ بخصوص روزهای پنجشنبه و شنبه انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید