حضرت یعقوب (ع):

ای خداوند فال، بدان که قومی با تو منافقند و حسد می برند ولی بشارت باد تو را که بر ایشان ظفر یابی.

اگر چه این ساعت خاطت پریشان است، اما در این هفته راحتی به تو می رسد.

یک گروه با تو قومی کرده اند ولی خلاف آن می کنند و ظفر نمی یابند و تو دل بر آنها بسته ای خدای تعالی داند که هر چه در دل داری به تو می رسد

و از بزرگی راحت بینی و تو را سفری در پیش است اگر نقصانی به تو برسد بی خبر بگذرد و شاد گردی،

اما سفر تو را نشاید که طالع تو را در سفر ضعیف می بینم.

از عقیده خود باید حذر کنی تا پنج روز دیگر نحوست از تو بگذرد و دری از روزی روی تو گشوده شود و از دوستان شاد شوی.

بدانکه تو غم و اندوه زیاد کشیده ای، امید از همه جا برداشته و از همه ی چیزها دل بریده بودی، خداوند، به فضل خود تو را نجات داد

و در سلامت بر روی تو گشاده کرد و تو را از همه غم ها و محبت ها برهاند چنان که چشمان مبارک جناب یعقوب علیه السلام مرض یافته بود

و بعد از فراق حضرت یوسف (ع) فرج یافت. در روزی و سعادت بر روی تو بسته بود اکنون باب خوشی بر روی تو باز است،

خرمی خواهی یافت و به بخت و فیروزی و دولت خواهی رسید. اگر غایب داری خبر خوشی به تو برسد و به مراد و مقصود خود برسی، انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید