حضرت یوسف (ع):

ای خداوند فال، از بزرگان بهره بینی و سخن دوستان را قبول کن که به تو نفع می رسد.

از مکر شخصی سیاه چهره و باریک اندام که مویش کم باشد و زخمی بر سر داشته باشد ایمن باش و از او بپرهیز و در این چند روزه با کسی گفتگو مکن.

اگر چیزی از تو غایب شده به تو باز می رسد. از طرف دو سه نفر، غم و اندوه به دل تو رسیده، به خیر و سلامتی بگذرد و روز یکشنبه و آدینه بر تو مبارک باشد و به مراد دل برسی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید