حضرت ایوب (ع):

ای گیرنده فال، چیزی از دست تو رفته که به سبب آن، غم و اندوه می خوری، اما عاقبت کار را نمی دانی،

اگر صبر کنی هر آینه به امیدی که داری برسی. پس در مدت سرگردانی، با خدا باش که عاقبت بخیر خواهی بود که این چند روز به سعادت می رسی.

اگر نیت سفر داری برو که خوب است، و از روزها، روز دوشنبه و پنج شنبه برایت بهتر باشد تا به مقصود برسی

اگر نیت عقد داری نکن و خود را به زحمت میندازد که ساعت خوب نیست و ستاره نحس در طالعت می بینم.

صبر کن و صدقه بده، آنچه از خداوند طلب می کنی، می یابی ولیکن توسط شخصی کار تو گشوده شود و از انسان بزرگی راحتی خواهی یافت و کارهایت به مراد دل شود و چیزی به تو می رسد انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید