حضرت شعیب (ع):

ای گیرنده فال، بدانکه چنین می بینم که با یکی پیوندی خواهی کرد و از آن، نفع بسیاری به تو می رسد و کار تو خوب خواهد شد.

چند روز صبر کن و شتاب مکن، بعضی از مردم با تو دشمنند، اما ظفر نخواهند یافت و در نماز کاهلی مکن و صدقه بده.

از جهت زوجه، غم می خوری؛ غم مخور که کارت به مراد می رسد و تو را فرزندی باشد که قدمش مبارک است.

راز دل خود را به کسی نگو تا کارت بالا گیرد و رنجی که خدای تعالی داده را با صبر بگذران، و دعای چشم زخم با خود داشته باش.

حاسدان بسیاری داری بی نام، خدا شر همه را برگرداند و موفق خواهی شد. اگر غایبی داری، خبر خوشی برسد که شادمان شوی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید