حضرت موسی (ع):

ای گیرنده فال، بدانکه در فکر چیزی فرومانده ای و دلت به هیچ وجه ساکن نیست.

غم مخور که همه ی مرادت حاصل شود. پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده است،

بزودی ستاره بختت به روشنایی در آید. خداوند به تو عوض خیر دهد، کارت به زودی بالا گیرد و دلت به سبک باری مشغول است.

با کسی عهدی خواهی کرد، بکن که خوب است. اگر غایب داری خبر خوش به تو رسد و کار تو به اتمام رسد و اگر دست بر خاک زنی زر شود.

در نماز کاهلی مکن، اگر می توانی زکات بده تا از خواب ایمن باشی و به مقصود برسی، انشاء الله تعالی.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید