حضرت هارون (ع):

ای صاحب فال، بشارت باد تو را که به دولت رسیده ای و آفتاب به طالع رسیده،

اما بعضی هستند که بر تو حسد می برند و یکی تو را دوست می دارد و نصیحت می کند بشنو که مبارک است.

کاری انجام خواهی داد که راحت تو در آنست و اگر غایبی داری زود به تو می رسد و چون سوگند خورده ای کفاره بده تا آسوده باشی و خیر ببینی.

بر سینه و یا بر شکم نشانی یا خالی داری که نشان نیک بختی است ولیکن آن خیالی که در دل داری گذشت، و پیوسته خواب آشفته بینی و فراموش می کنی. دل خود را قوت ده که به مراد دل برسی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید