حضرت داوود (ع):

ای صاحب فال، بشارت باد تو را بر سه قوم مهتری کنی و بزرگی و جمله در فرمان تو باشند و از جهتی این چند روزه در اندوه بودی.

صبر کن و خود را نگاه دار، کسی در غیابت بدگویی می کند اما کاری نمی کند، راز خود را با کسی مگو، امسال رنجی به تو رسیده است

و خدا تو را نگاه خواهد داشت و یکی هم برای تو جادویی کرده و اثرش ظاهر شد و به خیر گذشت.

تا سه روز دیگر خشنود می شوی. از زوجه ی خود در حذر باش که در قصد تست و کسی او را واداشته به دشمنی با تو.

حسود زیاد داری، باید دعای جوشن کبیر همراه داشته باشی تا در امان باشی والا زیاد بترس از جهت چشم زخم و اگر غایب داری خبر او می رسد و کارها به مراد خواهد شد انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید