حضرت سلیمان (ع):

ای صاحب فال، بدانکه تو در غم و اندوه مانده ای و در هوس فرزندی، باید زنی تازه بگیری که از غم نجات یابی و فرزند مقبول روزی شود

و یک وقت جادوی سخت به تو رسیده بود دلیل درازی عمر تو باشد و خواب آشفته می بینی و فراموش می کنی در دل تو هیچ حسد نیست

در کارها صبر کن و به طاعت کوش که قومی با تو دشمنی می کنند و نقصان کار تو را می خواهند و با تو زنانی دوستند، از ایشان بر حذر باش زیرا که زیان بد به تو می رسد

و زحمت زیاد کشیده ای برای دشمنان، اما حق تعالی عوض آن به تو زیاد دهد و راز خود با کس نگو تا سالم باشی روز جمعه و شنبه بر تو مبارک است. دعای قاموس نگاه دارد تا به مقصود برسی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید