حضرت خضر (ع):

ای خداوند فال، بشارت باد تو را که در دولت به رویت باز است. از این به بعد شاد و خرم می شوی و کارت گشاده شود و سفری در پیش آید

که آنجا به راحتی می رسی و تو را بینند و محبت پیدا شود و فایده زیاد بینی اما یکی با تو دشمنی می کند و خاطر تو را اشفته دارد.

آگاه باش و راز دلت را با کسی نگو و در سه روز با هیچ کش خصومت و گفتگو نکن و از روزها روز سه شنبه و پنج شنبه بر تو مبارک است

و دل به چیزی بسته ای، زودی میسر می شود و حاجتی که داری به زودی برآورده می گردد. دعای چشم زخم نگه دار تا ایمن باشی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید