حضرت شیث (ع):

ای فال گیرنده، شخصی تو را به زبان گرفته است و شب و روز بدگویی تو را می کند اما دوست تو خواهد بود.

صبر پیشه گیر، این دو سه روز کار تو بالا خواهد گرفت.

از گناهان گذشته خود توبه کن که ستاره ی تو از نحسی بیرون آید.

راز خود را با کسی نگو و جنگ و خصومت نکن. تو را فرزندی باشد پر روزی و قدم او بر تو مبارک است.

باید که تندی نکنی و سخن دوستان را بشنوی تا راحتی یابی و ترا پیش از این رنجی رسیده بود و نشانی بر تو مانده و آن دلیل بر درازی عمر است.

از غم و محنت رها یابی اگر به نماز کاهلی نکنی تا به مقصود برسی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید