حضرت یونس (ع):

ای خداوند فال، بدانکه در میان تاریکی گرفتار شده ای شکر خدای تعالی کن و صبر داشته باش به این نیت که کرده ای نفع بسیار به تو رسد

اما زنی مدعی به تو می باشد اگر صبر کنی خیر زیاد می بینی اما زود در شما جنگ پیدا می شود و زود اصلاح می شود

و حق تعالی فرزندی به تو ارزانی دارد و قدمش بر تو بسیار مبارک باشد

ولی شراکت با تو نسازد با هر که سریک شوی پشیمان گردی و دلت به هیچ حال نسازد و به مراد خود برسی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید