حضرت محمد (ص):

ای خداوند فال، بشارت باد تو را که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود البته، و مردم بسیار بد تو را گویند

و بهتان زنند اما خداوند یار تو باشد و تو را یکی دوست می دارد و شب و روز تو را دعا می کند و از برکت دعای او عمر تو دراز شود

و کار تو بالا گیرد و تو را خدا نگاه می دارد و در کار خود صبر کن و راز دل با کسی نگو تا ایمن شوی.

روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی انشاء الله تعالی.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید