حضرت ادریس (ع):

ای فال گیرنده بدان و آگاه باش که به هر مقصودی که داری و آنچه طلب کنی خواهی رسید؛ اما اگر به جایی می روی که سخن بد می گویند،

هرگز مرو که شومی بسیار بد به تو می رسد و قومی بر تو حسد می برند و در خیال و قصد تو می باشند اما از دست ایشان کاری نیاید.

مترس که کارها به مراد تو می باشد و سفری تو را در پیش است از آن سفر راحت یابی و اندک غمی به تو رسیده فارغ شوی.

این چند روزه طالع تو نحوستی دارد و از تو بگذرد. در نظر خلایق شیرین می باشی و مورد احترامی، اما تندخوی هستی و زود خشمگین می شوی و زود هم خشنود می شوی.

تو را دوستی هست از جان بهتر و یک زن هم تو را زیاد دوست دارد و شب و روز دعایت می کند. حرف تو از او بیرون نرود.

در این هفته با دقت گفتگو کن که ستاره ات فعلا نحس است، بعد به سعادت روی می آورد. شخصی غمخوار تو می باشد.

اگر حاجتی داری بر می آید و اگر غایب داری به تو می رسد انشاءالله.

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید