حضرت نوح (ع):

ای فال گیرنده، شخصی همیشه به تو خوبی می رساند.

در میان قومی هستی که نصیحت تو را قبول ننمایند و میان ایشان همچون حضرت نوع (ع) هستی، اما بر دشمنان خود ظفر یابی و بشارت باد تو را به درازی عمر و نعمت بسیار که به تو رسیده است.

از تو به قوم راحتی رسیده است و از او اندک غمی خواهی دید؛ باید که صبر کنی و راز خود را به کسی نگویی تا به سلامت باشی.

سفری تو را در پیش است که از آن سفر نفع یابی. اگر غایب داری خبر خوش به تو خواهد رسید و چشم تو روشن خواهد شد.

از روزها، پنج شنبه و شنبه بر تو مبارک است، باید که روز آدینه در میان جنگ و خصومت نروی تا ستاره ی تو از برج نحس بیرون آید و بر دشمنان ظفر یابی که امسال بر تو مبارک باشد انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید