حضرت هود (ع):

ای خداوند فال گیرنده، آگاه باش که موفقیت در کارت پدید آید.

قومی بر تو ستم خواهند کرد و از مردمان نیز بر تو دشمنی می کنند و حق تعالی تو را نگاه می دارد تا نصرت یابی، ولیکن مردمان راهنمایی تو می کنند.

آنچه خواهی خدا کار تو را می گشاید و از همه ی غم ها نجات یابی و به مقصودی که داری برسی.

برای نیتی که داری چند روزی صبر کن تا خداوند رفیق مناسب بدهد که از او راحت ها بینی و تو شخصی هستی بسیار سخت گوی و بعد پشیمان شوی. با مردم به ملایمت سخن بگوی تا ایمن باشی و بر سینه یا شکم خالی داری که نشانه نیک بختی است.

چون ماه نو بینی به دست راست خود نگاه کن و راز دل خود را به کسی نگو تا هفته ی دیگر ستاره تو به خاک سعد رود و روشنایی خواهی یافت و به مراد دل برسی، انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید