حضرت ابراهیم (ع):

ای گیرنده فال، این نیت خیلی خوب است و از غم فرج یابی. قومی حاسد تو بودند حق تعالی از فضل خود تو را نگاه داشت و باید که به طاعت و عبادت مشغول باشی.

خداوند در روزی بر روی تو بگشاید و فرزند قابلی روزی تو خواهد بود و ترا چشم زخمی رسیده اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی اما از مرد بلند بالا و از زن سیاه چشمی که بر وی نشانی باشد بر حذر باش که همیشه بدی

برساند و همیشه خاطر خود را آسوده دار که به آنچه دل تو می خواهد می رسی.

روز جمعه بر تو میمون و مبارک است اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا آنکه به سلامت باشی و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی انشاء الله.

 

 

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید