حضرت اسماعیل (ع):

ای صاحب فال، تو را هیچ چیز نرنجاند، باید که درست کردار و با عمل باشی.

ای عزیزم صبح و شام عبادت و طاعت کن مردم را از خودت خشنود کن.

رنجی به پای تو رسیده بود و اکنون بهتر شده است.

بر پشت پا و پهلو نشانی داری؛ آن نشان نیک بختی است برای تو.

از مردی کوتاه قد به تو فایده می رسد و زنی هست که شب و روز تو را دعا می کند، به واسطه ی دعای او خداوند تو را نگاه می دارد.

از برکت دعای آن زن عمر تو دراز می شود و به مراد دل می رسی انشاء الله.

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید