حضرت اسحق (ع):

ای صاحب فال، اگر نیت پیوند داری، بسیار نیکوست.

امید در چیز نیکویی داری، اما از تجارت کار تو خوب می شود؛

اگر چیزی از دست تو رفته باز به دست تو می آید و اگر اراده سفر داری برو که غنیمت زیاد به دست می آوری و اگر ترس داری ایمن شوی و اگر قرض داری ادا شود و تو را مالی امید است، زود به آن برسی.

با همه کس دوستی و یک دلی کن هر کس باشد با تو نیکی می کتد ولی باید شکر خدا کنی که روزی تو گشاده است.

حاسدان و مکاران بر تو ظفر نیابند و به مراد دل برسی انشاء الله.

برای انجام دوباره فال نیت کنید و روی تصویر زیر کلیک کنید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید