طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج

اساس این روش طالع بینی ،توصیف افراد بر اساس جنس و ماه تولد می باشد.در این روش فردی که قصد ازدواج دارد با توجه با ماه تولد و جنس فرد مورد علاقه  و با استفاده از جدول زیر توصیف فرد مورد علاقه خود را بخواند


 

زن مورد نظر شما متولد چه ماه است؟

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

.


.

مرد مورد نظر شما متولد چه ماه است؟

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید